CONTENT BLOCKS

 

MASTHEAD DIAMONDS

 

BIG GHOST BUTtonnS

GET IN TOUCH

SKRUEFUNDAMENT
e!fektiv · betonngfri · varig

Anvendelsesområder for profesjonelle skruefundament

 • Reduserer kostnader til et minimum
 • Svært kort monteringstid
 • Passer for alle bærende jordtyper
 • Statisk testet
 • Ingen masseflytting eller nødvendige betonngarbeider
 • Lang levetid
 • Kan belastes umiddelbart
 • Ekstremt stabilt
 • Enkel og rask forflytning
 • Området rundt forblir upåvirket
 • Kan installeres på forseglede flater (f. eks. asfalt)
 • Enkel demontering for gjenbruk/resirkulering
 • Miljøvennlig og holdbar
 • Vertikal posisjon ved patentert eksentriske og/eller granulatsystem

Effektiv - Uten betong - Holdbar

SKRUEFUNDAMENT:

REDUSERTE KOSTNADER

RASK MONTERING

INGEN STØPEARBEIDER

LANG LEVETID

KRINNER skruefundament

finnes med forskjellige skruehoder og har mange anvendelsesområder innen moderne fundamentering.
 QPS Trading AS har enerett på import i Norge.
 Aurskog Høland Bygdeservice SA er vår forhandler. De prosjekterer, monterer og gir nødvendig opplæring.
VI SØKER FLERE FORHANDLERE.

Ta kontakt for mer informasjon.

TREBYGG

 

Å bygge med tre er en bærekraftig og fremtidsrettet løsning. Likeledes er det fornuftig å velge Krinner Skruefundament i byggearbeidet. Omkringliggende terreng forblir urørt, det krever svært lite eller ingen planering av tomten, og logistikken er ukomplisert.

Dette er en vesentlig fordel fordi det fører til lave kostnader samtidig som planleggingsfasen og selve byggeprosessen forenkles.

Tidstapet blir minimalt

 

Eksempel på anvendelsesområder:

 

 • Treterrasser
 • Carporter
 • Trehus
 • Haller
 • Brygger
 • Lekeplasser
 • Sportsboder
 • Pergola
 • Paviljonger
 • Gjerder
 • Skjerming for innsyn og lyd

SKILT OG
TRAFIKKTEKNIKK

 

Spar tid og kostnader, få nye kunder og markedsandeler. Med rask og enkel installasjon gir Krinner Skruefundament et gjort mulig enormt innsparingspotensial.

I tilegg gir Krinner Skruefundament helt nye og innovative anvendelsesområder fordi Skruefundamentet enkelt kan monteres på eksisterende asfalterte  eller grønne områder uten å skade den omkringliggende overflaten.

 

Eksempel på anvendelsesområder:

 

 • Reklameskilt
 • Flaggstenger
 • Byggeskilt
 • Trafikkskilt
 • Vegskilt
 • Motorvegskilt
 • Støygjerde

BY, PARK OG HAGE

 

Optimaliser bybildet kjapt, trygt og miljøvennlig, samtidig som du sparer kostnader.
Krinner Skruefundament gjør installasjoner i urbane miljøer mulig uten store byggeplasser. På bare noen få minutter er fundamentet på plass. Uten å grave og uten betonng. Det sparer ikke bare enorme mengder tid, det er samtidig skånsomt overfor beboere som ikke lenger trenger å lide under store byggeplasser.

 

Eksempel på anvendelsesområder:

 

 • Busskur
 • Benker
 • Avsperringer
 • Gjennvinningsstasjoner
 • Skjerming for innsyn
 • Støygjerder
 • Solskjerming
 • Lekeplasser
 • Veksthus
 • Gjerder rundt golfbaner, fotballbaner etc
 • Avfallsbeholdere
 • Parkometere
 • Gatebelysning
 • Elskap

HALLER OG MODULBYGG

 

Opp til 3,5 meter fundamenteringsdybde og KRINNERS høye kvalitet muliggjør også større byggeprosjekter innenfor korte tidsfrister.

Uansett om det bygges haller, containerbygg eller ferdiggarasjer, -alle fundamentskruene er statisk testet og sertifisert i henhold til strenge retningslinjer for måling av trykk, trekk- og sidetrykkbelastning.

Sikkerhet og lang levetid er garantert, - selv under ekstrem lasthåndtering.

 

Eksempel på anvendelsesområder:

 

 • Produksjons- og lagerhaller
 • Leskur
 • Utstyrs- og kjøretøyhaller
 • Tre- og stålhaller
 • Utstilingsbygg
 • Event- og scene
 • Arrangementstelt
 • Storskjermer
 • Glass og veksthus
 • Prefabrikkerte garasjer

GJERDER OG PORTER

 

Hage-, industri- eller høysikkerhetsgjerder.

Som beskyttelse, dekorasjon eller sikring.

De spesielt utviklete gjerdeløsningene fra KRINNER åpner for uendelige nye muligheter. Patenterte sentrerings- og granulatsystem gjør det mulig å montere med den høyeste nøyaktighet uansett om terrenget er flatt eller skrått.

 

Eksempel på anvendelsesområder:

 

 • Industrigjerder
 • Byggegjerder
 • Gjerder rundt ballbaner
 • Hagefjerder
 • Sikkerhetsgjerder

 

 

Kontakt vår forhandler i Norge:
 Aurskog Høland Bygdeservice SA

Telefon 63 85 65 95

  post@ahbygdeservice.no

 

 

Kontakt oss

 

HJEM

ANVENDELSESOMRÅDER

MASKINER

KATALOGER

UTSTYR

KONTAKT

TREBYGG

SKILT OG
TRAFIKKTEKNIKK

BY, PARK
OG HAGE

HALLER OG MODULBYGG

GJERDER OG PORTER

LES MER...

TIL TOPPEN

©Aurskog Høland bygdeservice SA 2018 //Serviceveien 5, 1940 Bjørkelangen // Tlf: 63 85 65 95