Michael R. Scotch

Med verdensledende design og produksjon i Tyskland garanterer Krinner lang levetid på skruefundamentet.

Den avrundede overgangen fra den koniske til den  sylindriske delen av skruefundamentet sikrer høyeste kvalitet og optimal kontakt med grunnen.

Den sammensveisede designen forenkler både installasjon og demontering samt montering i de vanskeligste grunnforhold. Gjengenes helling tilater rask og smidig installasjon samtidig som avstanden garanterer maksimal forankring.

 

12 mm

50 mm

KRINNER skruefundament har en lastekapasitet på opp til 70 kN (= 7 tonnn).

En patentert skruespiss gir perfekt styring ved installasjon av skruefundamentet uansett grunnforhold.

KRINNER Skruefundament

effektivt - betongfritt - permanent

KRINNER Skruefundament er tilgjengelig med forskjellige  skruehoder og har en mengde anvendelsesområder innen moderne fundamentering.

KRINNER Skruefundament finnes i forskjellige

utførelser og størrelser

fra 55 cm til  210 cm.

Skruefundamentet er beskyttet mot korrosjon gjennom varmforzinkning i h.t.  DIN EN ISO 1461.

MANGE MULIGHETER

allsidig - fremtidsrettet - produktivt

Stolper

Nøyaktig montering av trestolper med justeringsvalg både vertikalt og horisontalt.

 

Stålbjelker

Kan brukes som et modulsystem med flensplater, skredder-sydd til forskjellig strømbelastning.

 

Trebjelker

Svært nøyaktig montering av trekonstruksjoner.

 

U-feste

Enkel installasjon av trestolper, liggende eller stående, med mulighet for justering horisontalt og vertikalt.

 

Plate med flens

Kan brukes som et modulært system med flensplate riktig balansert for spesifikk bæreevne.

 

Innovativ exsenter

Patentert system for perfekt vertikal og resonansfri montering av stolper. Raskt og enkelt.

 

Feste med skrue

Tre og/eller fire skruer for rask og enkel montering av stolper.

 

Konisk form / granulat:

Spesiell plast jordings-skrue i kjegleform for den høyeste stabilitet og levetid for gjerder og skiltstolper.

 

TREBYGG

 

Å bygge med tre er en bærekraftig og fremtidsrettet løsning. Likeledes er det fornuftig å velge Krinner Skruefundament i byggearbeidet. Omkringliggende terreng forblir urørt, det krever svært lite eller ingen planering av tomten, og logistikken er ukomplisert.

Dette er en vesentlig fordel fordi det fører til lave kostnader samtidig som planleggingsfasen og selve byggeprosessen forenkles.

Tidstapet blir minimalt

 

Eksempel på anvendelsesområder:

 

 • Treterrasser
 • Carporter
 • Trehus
 • Haller
 • Brygger
 • Lekeplasser
 • Sportsboder
 • Pergola
 • Paviljonger
 • Gjerder
 • Skjerming for innsyn og lyd

SKILT OG
TRAFIKKTEKNIKK

 

Spar tid og kostnader, få nye kunder og markedsandeler. Med rask og enkel installasjon gir Krinner Skruefundament et gjort mulig enormt innsparingspotensial.

I tilegg gir Krinner Skruefundament helt nye og innovative anvendelsesområder fordi Skruefundamentet enkelt kan monteres på eksisterende asfalterte  eller grønne områder uten å skade den omkringliggende overflaten.

 

Eksempel på anvendelsesområder:

 

 • Reklameskilt
 • Flaggstenger
 • Byggeskilt
 • Trafikkskilt
 • Vegskilt
 • Motorvegskilt
 • Støygjerde

BY, PARK OG HAGE

 

Optimaliser bybildet kjapt, trygt og miljøvennlig, samtidig som du sparer kostnader.
Krinner Skruefundament gjør installasjoner i urbane miljøer mulig uten store byggeplasser. På bare noen få minutter er fundamentet på plass. Uten å grave og uten betonng. Det sparer ikke bare enorme mengder tid, det er samtidig skånsomt overfor beboere som ikke lenger trenger å lide under store byggeplasser.

 

Eksempel på anvendelsesområder:

 

 • Busskur
 • Benker
 • Avsperringer
 • Gjennvinningsstasjoner
 • Skjerming for innsyn
 • Støygjerder
 • Solskjerming
 • Lekeplasser
 • Veksthus
 • Gjerder rundt golfbaner, fotballbaner etc
 • Avfallsbeholdere
 • Parkometere
 • Gatebelysning
 • Elskap

HALLER OG MODULBYGG

 

Opp til 3,5 meter fundamenteringsdybde og KRINNERS høye kvalitet muliggjør også større byggeprosjekter innenfor korte tidsfrister.

Uansett om det bygges haller, containerbygg eller ferdiggarasjer, -alle fundamentskruene er statisk testet og sertifisert i henhold til strenge retningslinjer for måling av trykk, trekk- og sidetrykkbelastning.

Sikkerhet og lang levetid er garantert, - selv under ekstrem lasthåndtering.

 

Eksempel på anvendelsesområder:

 

 • Produksjons- og lagerhaller
 • Leskur
 • Utstyrs- og kjøretøyhaller
 • Tre- og stålhaller
 • Utstilingsbygg
 • Event- og scene
 • Arrangementstelt
 • Storskjermer
 • Glass og veksthus
 • Prefabrikkerte garasjer

GJERDER OG PORTER

 

Hage-, industri- eller høysikkerhetsgjerder.

Som beskyttelse, dekorasjon eller sikring.

De spesielt utviklete gjerdeløsningene fra KRINNER åpner for uendelige nye muligheter. Patenterte sentrerings- og granulatsystem gjør det mulig å montere med den høyeste nøyaktighet uansett om terrenget er flatt eller skrått.

 

Eksempel på anvendelsesområder:

 

 • Industrigjerder
 • Byggegjerder
 • Gjerder rundt ballbaner
 • Hagefjerder
 • Sikkerhetsgjerder

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

oversikt - tabeller - produktutvalg - tileggsutstyr

It appears you don't have Adobe Reader or PDF support in this web browser.
Click here to download the PDF

TREBYGG

SKILT OG
TRAFIKKTEKNIKK

BY, PARK
OG HAGE

HALLER OG MODULBYGG

GJERDER OG PORTER

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

HJEM

ANVENDELSESOMRÅDER

MASKINER

KATALOGER

UTSTYR

KONTAKT